Начало | Новини | Национални | Българите с 56,4 милиарда лева на депозити

Българите с 56,4 милиарда лева на депозити

56,4 милиарда лева държат на депозит домакинства и фирми в банки към края на юни, отчете БНБ. Това е с 5,2% повече от края на първото полугодие на 2014 г.
Поверените на банките пари са разпределени в 11,4 млн. броя депозити, сочат данните. Броят им е намалял с 0,4 %, а средният размер се е увеличил с 0,5 % спрямо първото полугодие на 2014 г. Нефинансовите предприятия държат в банки общо 15,9 млрд. лв. в 552 хил. броя депозитни сметки. За първото полугодие общият размер на раздадените кредити е 49,245 млрд. лв. Домакинствата са получили 2,6 млн. броя за 18,3 млрд. лв. Заемите за нефинансовите предприятия са 30,9 млрд. лв. – с 14,2% на годишна база. Банките ни пазаруват повече ДЦК, а граждани и фирми -по-малко, сочат данни на БНБ. Към юни 2015 г. банките държат облигации за 5,7 млрд. лв. – с 352 млн.лв. повече от юни 2014 г. Второто място остава за застрахова-тели и пенсионни фондове – с 1,9 млрд. лв., или със 148,43 млн. лв. повече от юни м.г. Фирми и граждани притежават 697,51 млн. лв. от българския вътрешен дълг, със 128 млн.лв. по- малко от миналия юни. 176 млн.лв. от ДЦК са в чужди инвеститори. За първото полугодие на 2015 г. емитираният вътрешен дълг е 8,535 млрд. лв. срещу 8,092 млрд. лв. в края на 2014 г. От него 3,1 млрд. лв. е в едногодишни ценни книжа, 2,4 млрд. лв. са книжата с падеж до 7 години, а 1,5 млрд. лв. са платими до 25 г. Емисиите в левове са за 3,7 млрд. лв., а деноминираните в евро са за 3,3 млрд. лв., пише „24 часа“.