Начало | Икономика | Експертни мнения | Държавната ТЕЦ „Марица-изток 2“ е на загуба за шестмесечието

Държавната ТЕЦ „Марица-изток 2“ е на загуба за шестмесечието

tec-Maritsa-iztok-2Държавната ТЕЦ „Марица-изток 2“ реализира нетна загуба от 28.634 млн. лв. за първите шест месеца на годината при печалба от 1.440 млн. лв. за същия период на миналата година, пише „Капитал Daily“ като се позовава на отчета на дружеството.

В анализа към него дружеството посочва като една от основните причини за намаление на печалбата си увеличените с 19 млн. лв. разходи за емисии парникови газове, които енергийният регулатор не е включил при определянето на цената за изтеклия едногодишен ценови период и намалените приходи от продажба на студен резерв. С 6 млн. лв. са нараснали и разходите за амортизации.

Разходите за персонал запазват относително постоянния си размер от 55 млн. лв. Това би трябвало да се промени към края на годината заради предприетата политика за намаляване на административните разходи на държавните енергийни дружества с 10%, която беше обявена от Министерството на енергетиката, таховня изданието.

Приходите на дружеството за полугодието бележат ръст от близо 10 млн. лв. Това се дължи най-вече на продажбите на електрическа енергия и разполагаемост на НЕК за битовите потребители (регулиран пазар).

За разлика от ТЕЦ „Марица-изток 2“ държавните „Мини Марица-изток“ отчитат нетна печалба от 28.063 млн. лв за първите шест месеца на годината, сочи съкратеният финансов отчет на дружеството. За сравнение – за цялата 2014 г. компанията е реализирала печалба от 4.340 млн. лв. В същото време обаче задълженията й по заеми към свързани лица растат, като от 54 млн. лв. в края на миналата година те са достигнали 95 млн. лв. в средата на 2015 г.

Като основна причина за добрия резултат на дружеството все пак може да се посочат увеличените приходи от продажби с близо 90 млн. лв. до 296 млн. лв. От тях с най-голям ръст са продажбите към ТЕЦ „КонтурГлобал Марица-изток 3“, следвани от другия американски ТЕЦ „AES Марица-изток 1“ и „Брикел“ на Христо Ковачки.

НЕК е единственото от държавните енергийни дружества, което не е публикувало финасовия си отчет за шестмесечието, както изисква законът.

 

Източник: Информационна агенция КРОС