Начало | Общество | Обществен живот | Витоша отваря врати за застрояване на планината

Витоша отваря врати за застрояване на планината

Новият план за управление на Витоша отваря врати за застрояване на планината

priroden-park-vitosha

Морените, торфищата и редки животни и растения са застрашени, предупреждават природозащитници

Новият план за управление на природен парк „Витоша“ отваря широко вратите за застрояването на планината край София. Това предупреждава неправителствената организация „За да остане природа в България“.

Морените, торфищата, стари гори от смърч и единствените у нас субарктични върби са застрашени, предупреждават природозащитниците. Според тях на практика се разрешава лов навсякъде в планината, което поставя под заплаха редки животински видове.

Екозащитниците са предложили да се забрани строителството на Витоша с изключение на местата, където е имало съществуващи хижи, хотели и сгради, но идеята им е била отхвърлена.

Новият проект за план за управление на природен парк „Витоша“ е бил представен на обществен консултативен съвет на 30 юли близо до село Кладница, Софийско.

Той е изготвен от „Пролес Инженеринг“ ООД, която направи и плана за управление на национален парк „Пирин“, също подложен на остра критика от коалиция „За да остане природа в България“.

Интересите в Пирин и Витоша са свързани с концесионерите „Юлен“ и „Витоша ски“, които управляват ски пистите. Зад двете дружества стои председателят на федерацията по ски Цеко Минев.

Широка зона за строежи във високата и средна част на Витоша

Според проектоплана цялата висока и средна част на Витоша от север и от запад се отваря за застрояване в така наречената зона за хижите, сградите за подслон, административните центрове за управление и поддръжка на парка и спортните съоръжения, твърдят от екоорганизацията.

Според изпълнителя на проекта „Пролес Инженеринг“ на Витоша има много хижи и туристи и по тази причина не може да се обособи зона за опазване на биоразнообразието.

Зоната за сгради и съоръжения е много обширна и в нея са включени много гори и местообитания, посочват от „За да остане природа в България“.

Те допълват, че каменните реки, специфични за Витоша, са сложени в същата зона за сгради и съоръжения.

За да замажат очите на обществото е предложена фиктивна забрана за строителство. Тя се отнася до строеж на хотели, вилни, производствени, складови и инфраструктурни сгради, но остава отворена врата за всякакъв друг вид строителство като например апарт-комплекси, посочват екозащитниците.

Резерватите без буферна зона

Проектопланът предвижда резерватите да нямат буферна зона. Няма да има никаква друга зона със строга защита. Отпаднала е и територията с направляван режим на защита по сегашния план. Така резерватите ще граничат със зоните за сгради и съоръжения, съответно пистите биха могли да са до резервата.

Резерватите са зони със строга защита и, ако между тях и зоната за строителство няма буфер, това ще доведе до намаляване на районите, обитавани от дивите животни. Ще има и нерегламентирано навлизане в зоните със строга защита, предупреждават природозащитниците.

Ловът разрешен васякъде

От предложения план не става ясно как и къде ще се извършва горско стопанство, селско стопанство и ловно стопанство. Причината е, че няма отделни зони за гори, пасища и дивечовъдна дейност, както има при сега действащия план, посочват от „За да остане природа в България“.

Проектопланът предвижда голяма зона, формално посветена на опазване на приоритетни местообитания, но нейното ефективно предназначение е в нея да има ловно, горско и селско стопанство. Вътре в нея не са обособени площите, където тези дейности ще се извършат.

Има зона за опазване на приоритетни местообитания и местообитания, формиращи характерни скални и геоложки образования, речни местообитания и местообитания на консервационно значими видове.

В тази зона обаче не се опазват най-ценните територии в цяла Северна Витоша като морени, стари гори от смърч, торфища, почти единствените у нас субарктични върби, смятат екозащитниците.

Според „Пролес Инженеринг“ те трябва да са в зоните за туризъм и за хижи, защото има туристи.

Няма мотиви какво налага промяна на зонирането на парка, посочват още от екоорганизацията.

Екоорганизацията: Без строителство на Витоша

Предложението на „За да остане природа в България“ е да се забрани ново строителството на Витоша на хотели, хижи, апарт-комплекси.

Разрешена да бъде само реконструкция на съществуващи сгради без увеличаване на застроената площ и на спортни съоръжения в границите на съществуващите просеки.

Ново строителство може да се допуска за водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, както и на сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите, и за подземни комуникации, посочват екозащитниците.

Тяхното предложение обаче не е прието, а вместо това се възприема спорната мярка, която практически не забранява застрояването в планината.

Подкрепа от държавата

Заявената нееднократно позиция на главния архитект на София Петър Диков е, че трябва да се намери разумният баланс между интересите на концесионерите и природозащитниците. София се развива и не може планът за управление на Витоша да остане такъв, какъвто е бил през миналия век, смята арх.Диков.

За нови писти на Витоша и Пирин се застъпиха и министрите на туризма Николина Ангелкова и на спорта Красен Кралев. В началото на май дори министър Ангелкова обеща на концесионерите да внесе законови промени, които да улеснят изграждането на ски писти и лифтове, но това не е направено към момента.

Източник: Информационна агенция MEDIAPOOL