Начало | Без категория | Ставка „задължения към обществото“ УДВОЕНА

Ставка „задължения към обществото“ УДВОЕНА

ток

Днес на закритото заседание за „Утвърждаване на цени“ в сектор „Електроенергетика” проведено то 15ч., бе взето решението за вдигане на ценовата ставка „задължения към обществото“ от 19,64лв. с ДДС на 38 лв. с ДДС.

Което е 100% завишаване на ставката „задължения към обществото“ от общата стойност на фактурата.

Припомняме:
Съгласно решение № Ц-25/29.07.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) всички клиенти на свободния пазар на електроенергия в България, без клиентите на Доставчиците от последна инстанция, са задължени да плащат цена за „задължения към обществото“ на база реално отчетената електрическа енергия, която са консумирали. Определената от ДКЕВР цена е в размер на 16,37 лв./МВтч без ДДС и е валидна за новия регулаторен период от 1.08.2013 г. до 31.07.2014 г. Въвеждането на ценовия елемент „задължения към обществото“ във фактурата на клиентите е в изпълнение на чл.100,ал.4 от Закона за енергетиката и чл.31,ал.3 от Правилата за търговия с електрическа енергия. През месец септември, клиентите за първи път ще видят тази цена в своите фактури. След тази промяна, за клиентите е важно да знаят и че няма да заплащат мрежовите такси за зелена енергия, високоефективно комбинирано производство и невъзстановяеми разходи към своя мрежови оператор.

Мегават е единица за измерване на мощност, приета от Международната система единици (SI), като десетична кратна на производната единица с особено значение ват (W). Отбелязва се със символа (MW).1 000 000 W = 1 000 kW= 1 MW

Къде е намалението?

Всички медии с изключение на „Четвърта власт“ разпространиха информацията, че цената на електроенергията за битовите потребители намалява средно с 0,11%. Но за кого и как?

НО!

Но, в ценообразуването или казано с прости думи – крайната сметка, е не само цената на електроенергията, а сума от цената на електроенергията плюс добавки, ставки и данъци, сред които и „задължения към обществото“. Тоест крайната цена на електроенергията (ТОКА) от 01.08.2015г. ще се натовари от удвоената ставка „задължения към обществото“.

Обяснение

Ако един клиент е ползвал 1  000 киловата (1 мегават) електроенергия месечно през зимните месеци. При цена за киловат часа  „Х“ стотини без акциз и ДДС, плюс добавка от 19,64 лв. за ставка „задължения към обществото“, то сега ще плаща 38 лв. за „задължения към обществото“ за същите 1 000 киловата.

Има намаление на електроенергията за киловат/ час с 0,11%, но има 100% увеличение на ставката „задължения към обществото“ от 19,64 лв. на 38 лв.

Днес на закритото заседание за „Утвърждаване на цени" в сектор „Електроенергетика” проведено то 15ч., бе взето решението за вдигане на ценовата ставка „задължения към обществото“ от 19,64лв. с ДДС на 38 лв. с ДДС. Което е 100% завишаване на ставката „задължения към обществото“ от общата стойност на фактурата. Припомняме: Съгласно решение № Ц-25/29.07.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) всички клиенти на свободния пазар на електроенергия в България, без клиентите на Доставчиците от последна инстанция, са задължени да плащат цена за „задължения към обществото“ на база реално отчетената електрическа енергия, която са консумирали. Определената от ДКЕВР…

Оцени статията

Summary : Как оценяте скока в цената на тока?

Оценка: 3.73 ( 2 гласа)
0