Начало | Шаржове | Колонката на Дурак | Психология на професията

Психология на професията

Психометрията на човешкия индивид, невидима и привличаща интерес е обект на множество изследвания. Вероятно самите Вие на базата на личния си социален опит успявате да направите преценка, бегла илюстрация на някои личностни черти.
Имам удоволствието да дам приложен аспект на личностните характеристики, но не от страната на психологична оценка на личностните черти при подбор на кадри, а точно в обратния път. Вероятно сте чували за тестирането при подбор, най-познати в широката общественост са тестовете на полицията и армията. Подобни се правят за всяка позиция, поне в сериозните компании.

А сега, къде на шега, къде на истина ще нахвърля, какво можете да разберете за един човек, още преди да сте говорили с него.

Ще започна с разбиването на един мит, битуващ от столетия в обществото, че „човек се познава по очите“, да точно така, това е заблуда, пълна илюзия. Както е казал „моят добър приятел“ Зигмунд Фройд, добрият Зиги (както закачливо го наричам, докато му чета книжлетата) „Всеки жест, всяко движение носи в себе си закодиран целия отминал опит на човек…“.
Хората се познават по стойката на тялото, жестовете, а най-голяма тънкост са чертите на лицето, оформящи „излъчването“.

Капанът на първото впечатление

Продължавам разширявайки представите Ви за света и разбивайки втория „капан“ на любителите психолози – „първото впечатление“. Да, тук рискувате да се заблудите много, в повечето случаи то е погрешно. Това е шаблон, който придобивате за около 90 секунди, в повечето случаи под въздействието на емоции – запознанство, атмосфера/ среда, ръкуване, изражение на лицето, дрехи, парфюми и пр. Все манипулируеми елементи на първото впечатление.

За психология на професията

Вероятно Ви е правило впечатление колко много си приличат хората в някакви общности, ще дам два контрастиращи, разнополюсни примера, за да бъда полезен на хората с различни типове социален опит.

Първият пример: Вероятно, чакайки на касата на произволен супермаркет Ви е правило впечатление излъчването на дамите, които обслужват клиентът пред Вас. Може би, по-активни, с повече накити, говорят си фамилиарно.
Вторият пример: Идентична конструкция с предходната ситуация, но тук чакате в банка. Изключвайки по-красивата униформа на служителките, се откроява и разликата им в чертите на лицето и значително по-обраното им присъствие.

В двете ситуации, конструкции на определен тип дейност има силна идентичност, и в двете ситуации дамите работят с пари, имат концентрирани социални контакти (поради спецификата на дейността). Сега ще кажете, че разликата се състои в това, коя каква работа е успяла да си намери, а от там произтичат и разликите пренесени от средата в социалното поведение.

Да, ама не

Личността се чувства балансирана, човек емоционално задоволен, при откриване на заниманията, които му носят удоволствие. А работата е следствие от един измитат път, и начина по който е изминат – училище, университет, първата работа (избора между не платен стаж в банка или работа като сервитьорка).

Професията е проявление на чертите на личността

Да, пълна глупост е твърдението в България! Но никой не може да ме убеди, че ако един човек е завършил с отличие медицинския университет, няма да си намери работа и ще работи като метач. Нито, че един добър цигулар ще цепи дърва в гората, пред възможността да свири дори и в подлез.

По същество

Човек си избира професия според вътрешната си нагласа и хората от една професия притежават идентични интереси, черти, атитюд. Разбирайки нужните качества за избор и реализация в една професия, то още с първия поглед може да знаем какво може да очакваме. Не забравяйте, винаги има изключения!

Счетоводител

Работа с пари, срокове. Всеки спазен срок е началото на нова оперативна задача. Качествата, които човек трябва да притежава са постоянство, внимание към детайлите, умение за спокойно, но и концентрирано поведение на работа.
Страхотна партия за брак са жените счетоводителки! Те са свикнали да си разпределят времето, няма да ги чуете, да се оплакват, че е нямало кога да сготвят, защото това е задължение, което са предвидили и планирали. Като цяло всяка жена обича да харчи, но жената счетоводител няма да направи глупав и необмислен разход.

Пилот

Хубава мъжка професия, изискваща много добра психика, спокойствие, добро здравословно състояние и физика. Но какво може да очакваме? Разбира се стабилен уравновесен човек, който винаги намира сила, активен. Също така, обичащ полета, свободата… и да „приземява самолета на различни писти“. Всяка жена, очакваща верен мъж, може да е сигурна, че ще го има. Пилотът е верен на себе си!

Рецепционист

Една типично женска професия, изискваща ведра усмивка и чинно изтърпяване на недоволството на всеки клиент. Чудесен манипулатор, който се мисли за добър психолог. Вероятно търси блясъка. Да, зная че познавате една много мила и всеотдайна женица, която се е хванала в туризма по необходимост, а не защото е шумно, весело и купона е част от работата. Както и да е, този човек носи вятъра в сърцето си, може да издуха всеки – толкова е енергична, това имам предвид, не че жените в туризма са разюздени.

Адвокат

Кое е основното умение на адвоката, бил той мъж или жена? Разбира се словото и липсващото чувство за справедливост. „Прав съм винаги аз, ще спечеля делото“. Винаги ще чуете красиви думи, оплетени като вълшебна мрежа за наивници. Този тип хора винаги заявяват авторитет, в случая има и защо. Можете да сте сигурни, че няма да се откажат от нищо, просто може да лавират. За тях важи в пълна сила поговорката „Не се смей, че правя крачка назад. Просто се засилвам!“

Артист

Любима моя група от хора. Носещи познатите талант, фантазия, уникалност и безгрижност. Хора живеещи в духовния свят… но и хора, обичащи аплодисментите, вярващи, че всичко се върти около тях.

Това не е края

Простете ми за слабия поглед върху спектъра от професии, все пак това е само статия. Но имайки идеята, че човек избира професията със сърцето си и тя представлява голяма част от вътрешния му свят, то можете и сами да продължите съжденията за професиите и хората, които ги упражняват.

Психология на професията е само заигравка с думи и няма особена истинност и достоверност, но все пак помнете:

Няма случайни неща, всичко е поредица от причинно следствени връзки. А изборът на професия е в огромна степен повлиян от вътрешния свят, представлява проявление на разбиранията, мечтите, фантазиите и качествата на индивида. Няма да видите художник да режи дърва в гората дори да умира от глад.

Автор: Дурак