Начало | Новини | Национални | Електроенергията поскъпва – индустрията на национален протест

Електроенергията поскъпва – индустрията на национален протест

Ексклузивно изявление на д-р Теодор Дечев, Директор „Индустриални политики“ в „Асоциацията на индустриалния капитал в България“, към читателите на „Четвърта власт“, по повод на утрешния протест

Teodor_Detchev_2

Втори протест срещу скока в цените на електроенергията

Вторият протест на работодателите се провежда, тъй като по крайно арогантен начин бяха провалени усилията на четирите национално представителни организации да помогнат за откриване на резерви в системата на енергетиката, за да не се стигне до драстично (120 на сто) увеличаване на ценовата добавка „Отговорност към обществото“ и съответно на цената на тока за индустрията (с 20 на сто).

Бяха открити възможности и резерви, но тези средства бяха „откраднати в последния момент“

Бяха водени интензивни преговори, бяха открити възможности и резерви, но тези средства бяха в буквалния смисъл на думата „откраднати в последния момент“ в Народното събрание. Този път, „крадците“ бяха от енергична енергийна лобистка група, работеща в интерес на всички, които искат да получат преференциални и привилегировани изкупни цени за производството на електроенергия от биомаса.
В момента, след обнародването на поправките в Закона за енергетиката, не се вижда как ще се преодолее дефицитът в енергетиката и в сила до този момент остава искането на КЕВР за драстично увеличаване на цената на тока за индустрията.

Най-зле ще пострадат промишлените предприятия

Повишаването на цената на електроенергията за индустрията незабавно ще се отрази по крайно негативен начин на конкурентоспособността на различните промишлени производства. Тук трябва да е ясно, че най-тежкия удар ще понесат дори не тези, които са в сферата на енерго – интензивните производства. Най-зле ще пострадат промишлените предприятия, които работят в най-тежка конкурентна среда. Тук могат да се приведат различни примери. Шивашката промишленост, която е в остра конкуренция с производители от Китай, Бангладеш и Йордания, където разходите за труд са несъмнено по-ниски, отколкото в България, ще понесе тежък удар, защото оскъпяването на електроенергията незабавно ще рефлектира в себестойността. По подобен начин ще бъдат засегнати и машиностроителите, които също са на международния пазар и ще загубят конкурентоспособност. Могат да се дадат и други примери.

Оживлението на икономиката ще бъде задушено от повишаването на цената на тока

Българската икономика започна да дава плахи признаци на възстановяване и оживление, точно поради някои успехи на експортно ориентираните отрасли и сега това оживление ще бъде задушено от повишаването на цената на тока за индустриалните потребители. Ударът ще понесат тези, които се борят в остро конкурентна среда на международния пазар. Те ще платят сметката заради привилегиите на производители и търговци на електроенергия, които работят по съвършено непазарни правила.

Ние сме категорично против увеличения на цената на тока

Ние сме категорично против и не сме съгласни на каквито и да са увеличения на ценовата добавка, съответно на цената на тока, докато не се изчерпат всички налични резерви. А те са:

При производителите на електроенергия от ВЕИ: Въпреки, че се предприеха известни действия, все още изобщо не е приключен списъкът на всички производители от ВЕИ, продукцията (електроенергия) на които незаконно се изкупуват по преференциални цени. Има предприятия, които са започнали да се строят след изтичане на законовия срок до който при включване в мрежата електроенергията се изкупува по преференциални цени. Скандалът в Парламента, където хора от едни и същи партии (примерно г-дата Каймакамов и Рамадан Аталай от ДПС) влязоха в тежки спречквания при опита (за сега – успешен) да се уредят с допълнителни привилегии производителите на електроенергия от биомаса е поредното доказателства, че тепърва има да се установяват мащабни нарушения при производителите на електроенергия от ВЕИ. Ние не сме против зелената енергия – ние сме против бандитското й използуване за обогатяване на привилегировани и миропомазани с абсолютно непазарни и незаконни средства.

При ТЕЦ Марица Изток 1 и ТЕЦ Марица Изток 3: Там започнаха преговори за предоговаряне на условията по договорите, но нещата вървят изключително бавно и плахо. Всъщност, държавата чака становището на Европейската комисия, дали дългосрочните договори за изкупуване на енергията от двете „американски“ ТЕЦ са държавна помощ. (Договорите са подписани преди присъединяването на България към ЕС, при други законови условия). Това е престъпно забавяне, защото има вече практика по сходни случаи от Полша и от Унгария. Там такива договори са обявени от ЕК за държавна помощ и противоречащи на Общностното право. Има вече схеми, одобрени от ЕК по които се прекратяват такива договори, а инвеститорите получават определена компенсация за така наречените „невъзвратими щети“. У нас би трябвало преговорите да се водят още от сега, без да се чака позицията на Комисията, защото по принцип е ясно, че от Брюксел ще обявят дългосрочните договори с „двете Марици“ за държавна помощ. Чакането това да се извърши формално е загубено време. Вместо това, преговорите могат да се интензифицират, за да има готовност към момента на установяването на очевидното – че става дума за недопустима от гледна точка на общностното законодателство, държавна помощ.

Въпросът за износа на ток и ценовата добавка „Отговорност към обществото“

В момента, износителите на електроенергия НЕ плащат ценова добавка „Отговорност към обществото“. Естествено, износителите оказват яростна съпротива, твърдейки, че ако започнат да плащат цената на електроенергията им ще стане неконкурентоспособна на външния пазар. Всъщност, анализът на маржовете между цените по които те купуват и продават, показва, че има достатъчна възможност те да заплащат в някакъв размер ценова добавка „Отговорност към обществото“. Въпросът не е да им се проваля бизнеса, а и те да поемат своя дял от покриването на дефицита, породен от финансирането на привилегировани и непазарни производители и търговци на електроенергия. Заплащането на ценова добавка „Отговорност към обществото“ от износителите на ток е голям резерв и фактът, че никой не посяга към него, говори единствено чии са интересите в този бизнес. Както каза един колега работодател:

„В Парламента има 241 депутати с интереси в енергетиката …“

Въпросът за реформите в самата система на енергетиката: До момента, такива просто липсват. Енергетиката продължава да трупа неефективности на всички възможни нива и места, а едновременно с това се краде безобразно. Съчетанието на неефективност с мащабни кражби води само към катастрофа. Не може да се говори за никакво вдигане на ценовата добавка „Отговорност към обществото“ и на цената на тока за индустрията, преди ясно да се покаже, какви промени ще се извършат в системата на енергетиката – така наречената „пътна карта“. В момента няма пътна карта, има само стремеж за механично покриване на дефицитите, без да се размишлява от къде се появяват те.

Позицията на КЕВР

По горните причини, за работодателите е ясно, че КЕВР подготвя на 01 август 2015 г., „ценова честитка“ за българската индустрия. Затова работодателите протестират на 29 юли 2015 г. и искат отлагане на ценовото решение. Някой казва – отлагане до 01 януари 2016 г. Не, отлагане, докато се дадат отговори на всички посочени по-горе проблеми. Не може да се пипа цената на индустриалния ток, докато не се прекратят узаконения грабеж и криминалните практики в енергетиката.

Изявление на: д-р Теодор Дечев, Директор „Индустриални политики“ в „Асоциацията на индустриалния капитал в България“, към читателите на „Четвърта власт“