Начало | Икономика | Експертни мнения | Държавният ни дълг расте най-бързо в ЕС

Държавният ни дълг расте най-бързо в ЕС

Държавният ни дълг расте най-бързо в ЕС

Държавният дълг на България расте най-бързо сред всички страни от Европейския съюз. Това отчита европейската статистическа служба Евростата за първото тримесечие на 2015 г. Според данните държавният ни дълг като процент от БВП се е увеличил с 10 процентни пункта за година. На второ място е Хърватия (повишение с 6,2 пр.п.), следвана от Словения (повишение с 4,8 пр. п.). Най- солидно понижение на дълга е регистрирано в Гърция (спад с 5,5 пункта) и Унгария (понижение с 4,7 пункта).

Трети сме по нисък дълг

През първото тримесечие на тази година най-ниско равнище на държавния дълг като процент от БВП е отчетено в Естония (10,5%), следвана от Люксембург (21,6%) и България (29,6%). Най-високи са нивата на държавната задлъжнялост в Гърция (168,8% от БВП), Италия (135,1%) и Португалия (129,6%).

В целия Европейския съюз и в еврозоната държавният дълг се е повишил като процент от БВП през първото тримесечие на година. В края на първото тримесечие дългът в 28-те страни от ЕС се повишава до 88,2% от БВП спрямо 86,9% в края на миналата година и 86,2% през първото тримесечие на 2014 г.

В същото време държавният дълг в еврозоната се увеличава до 92,9% от БВП от 92,0% през последното тримесечие на 2014 г. и 91,9% преди година.

Въпреки това страната ни е трета по нисък дълг в Общността!

Източник: Информационна агенция БЛИЦ