Начало | Новини | Национални | България е осъдена за сметищата с последен шанс преди налагане на глоби

България е осъдена за сметищата с последен шанс преди налагане на глоби

Европейският съд отхвърля всички оправдания на българските власти, които са дали нови обещания за сметищата

 

Европейската комисия прояви снизходителност спрямо България, като оттегли финансовите си претенции за неизпълнението на Директивата за депонирането на отпадъците. Така страната ни се размина само с осъдителна присъда от Съда на Европейския съюз за старите сметища. Финансови санкции не са наложени, тъй като българските власти са обещали да се справят в следващите години, става ясно от решението на Европейския съд.

Това е втора осъдителна присъда срещу страната ни, след тази за монопола при цифровото разпространение на телевизионния сигнал, която беше наложено през април 2015 г.

Съгласно Договора за присъединяването към Европейския съюз, до 16 юли 2009 г. България трябваше да е закрила 191 стари сметища, които не отговарят на изискванията. На тяхно място трябваше да бъдат построени 56 модерни регионални депа.

Към момента 104 стари бунища все още не са закрити, посочва съдът. Правителството на Пламен Орешарски е представило план това да се случи до юли 2015 г., но ангажиментът не е изпълнен.

Въведените в експлоатация нови регионални системи за отпадъци пък са 38 от общо 56, уточниха от екоминистерството.

На практика България има последен шанс да изпълни поетите ангажименти след шест години на неизпълнени обещания. Ако и този път това не се случи, Европейската комисия отново може да сезира съда и този път ще се стигне до финансови санкции.

Така постъпи Брюксел с Италия, която първоначално беше осъдена без санкции през 2010 г., но по-късно Европейският съд й наложи еднократна санкция от 20 млн. евро плюс 120 000 евро за всеки ден закъснение за изпълнение на задължението да затвори старите депа, е припомнено в съдебното решение.

„Към момента българските институции полагат всички възможни усилия, за да се предотврати завеждане на второ дело и за да се изградят всички регионални системи“, се казва в съобщението на Министерството на околната среда и водите. Оттам допълват, че финансови санкции на страната ще бъдат наложени в случай, че „огромните ни усилия за наваксване на забавянето се окажат неуспешни“.

Без публично представен план за наваксване на закъснението

От съобщението на екоминистерството не става ясно дали България ще навакса огромното закъснение. Очевидно пред ЕК е представен такъв план, но не и пред българската общественост. Най-вероятно мълчанието е заради недоволството на местни общности срещу определените места за изграждането на нови депа. Такъв проблем има например с депата на Ямбол, Разлог и Дупница.

Към момента от обещани 56 депа страната ни е изградила и пуснала в експлоатация 38, казаха от МОСВ. Шест от тях са построени по предприсъединителната програма ИСПА – в Монтана, Русе, Севлиево, Силистра, Созопол и Кърджали. Останалите седем – в Ботевград, София, Видин, Малко Търново, Бургас, Габрово и Добрич са изградени по оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2007-2013 г.

Още 15 регионални системи за отпадъци се изграждат с пари от ОПОС и те трябва да влязат в експлоатация до края на годината.

Проблемът идва с останалите 28 депа, за чието изграждане липсва финансиране. През настоящия програмен период не са предвидени средства за нови депа. Причината е в промяната на политиката на ЕС относно отпадъците, която залага на намаляването им и съответно се финансират такива мерки.

Това означава, че България ще трябва да изгради оставащите депа с пари от националния бюджет. За изминалите шест години обаче такива средства не бяха залагани, въпреки обещанията и периодичното поставяне на проблема на дневен ред, обикновено след всяко предупреждение на Еврокомисията, предхождащо осъждането.

България обаче поддържа тезата, че „забавянето на изграждането на новите депа се дължи от една страна на спиране на плащанията по ОПОС, несъгласие от населението по местонахождение на съоръженията за третиране на отпадъци и на дългите съдебни процедури по обжалване на стъпките по изграждането им“, е посочено в съобщението на екоминистерството. В него се казва още, че общините също имат вина, заради забавяне на подготовката на проектите.

Тези аргументи обаче са отхвърлени от съда. Той посочва, че ангажимент на страната ни е да реши вътрешните си проблеми и не може да се оправдава за това с неспазване на задълженията си. Относно спирането на парите по ОПОС, съдът смята, че „двете процедури не са взаимосвързани“. „Нито едно от обстоятелствата, изтъкнати от България, не е годно да оправдае неизпълнението“ на поетите ангажименти, е посочено в съдебното решение.

Затварянето на 104 стари сметища зависи от новите депа

Затварянето на останалите 104 стари сметища е свързано с пускането на новите депа. От 191 до момента са рекултивирани 87, а на останалите продължават се трупат отпадъци.

До октомври 2015 г. ще бъдат закрити още 41 общински депа, неотговарящи на изискванията на европейското законодателство с въвеждането в експлоатация на новите депа в регионите Велико Търново, Левски, Панагюрище, Луковит, Перник, Плевен, Варна, Стара Загора и Костенец, се казва в съобщението на екоминистерството.

В него е посочено, че „с постигането на тази цел, управлението на страната ни ще докаже пред ЕК и Европейския съд способността си да изпълни поетите ангажименти в хода на наказателната процедура до сега и ще предотврати евентуални по-нататъшни негативни последици за България“.

Същата амбиция беше заявило и предходното правителство на Пламен Орешарски. Според представения план пред ЕК България е обещала да закрие 61 стари депа до края на 2014 г., още 9 през януари 2015 г. и оставащите 34 до юли 2015 г., но това не се е случило, става ясно от решението на съда.

 

Източник: Информационна агенция MEDIAPOOL