Начало | Новини | Национални | НЕК признала на американските централи 65 млн. лв. повече

НЕК признала на американските централи 65 млн. лв. повече

Плащанията на НЕК към американските централи „AES Гълъбово“ и „КонтурГлобал Марица изток 3“ за произведения от тях ток са по-големи от реалните. Това се твърди в доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).Според документа НЕК не е упражнила достатъчно контрол върху претендираните от чуждите тецове разходи за варовик и за емисионни права за парникови газове. Надписаните суми според АДФИ са за близо 65 млн. лв., съобщава „Труд“.

В доклада на одиторите се посочва, че има разминаване между фактурираните суми и реално извършените плащания към „AЕS Гълъбово“. От януари 2013 г. до октомври 2014 г. фактурите на теца за варовик са с 3,56 млн. лева по-високи от реално използваните при пречистването на въздуха количества, но въпреки това НЕК е признала разхода.

АДФИ е открила разминаването, като е изискала данни не само от държавната компания, но и насрещни фактури от чуждия тец. Обяснението на теца за разликата е, че фактурите се плащат по сметки на доставчика на базата на максимално използваните количества, а не на реалните.

Изп. директор на НЕК Петър Илиев е възразил срещу констатациите, одиторите обаче отказват да приемат аргументите му.

Финансовата инспекция е открила още, че фактурираните и поискани пари за емисии парникови газове на „АES Гълъбово“ през проверявания период са 27,30 млн. лева, а на „КонтурГлобал Марица изток 3“ – 34,1 млн. лв. Реалният срок за плащане по тях е 2019 г., но според фактурите парите са изискуеми веднага от НЕК. От държавната компания не са успели да обяснят причината.

В момента НЕК дължи на двата американски теца близо 800 млн. лева, а към края на миналата година сумата е била 566,8 млн., показват данните на АДФИ. Ако компанията не ги плати незабавно, не може да влезе в сила намалението на част от цената на тока на двете мощности.

ВЕИ надписали 100 млн. лева инвестиции

Близо 100 млн. лв. надписани инвестиции на четири от най-големите зелени централи у нас е открила Агенцията за държавна финансова инспекция, съобщи „Медиапул“.

Според сайта АДФИ е сравнила направените инвестиции и стойността на дълготрайните материални активи и е открила разминаване при ветропарка „Свети Никола“ на американската компания AES, при “Ветроком” на швейцарската „Алпик холдинг ЛТД“, при „Хелиос проджектс“ на швейцарската „Ейч 1 Венчър Суис холдинг“ и ветропарк на „Еолика България“.

Източник от АДФИ обаче обясни, че представените доклади не са окончателни, чакат се възраженията на зелените централи и ако те са основателни, може да бъдат поправени докладите.

До момента с предварителните текстове разполагат само енергийният регулатор и Министерството на енергетиката.