Начало | Политика | Актуално | Калфин е в Люксембург за неформално заседание на Съвета на ЕС на министрите по заетост

Калфин е в Люксембург за неформално заседание на Съвета на ЕС на министрите по заетост

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин ще участва в двудневното Неформално заседание на Съвета на Европейския съюз на министрите по заетост, социални въпроси и равенство на половете в Люксембург. На заседанието ще бъде обсъдено предложението на Люксембургското председателство за инициатива за младежка заетост чрез засилване на професионалното обучение в страните от Магреб. Министър Калфин ще изрази готовността на България да сподели своя опит, натрупан при осъществяването на програми за стажуване и чиракуване. Ще има и дискусия за предизвикателствата за жените и мъжете на изменящия се пазар на труда.