Начало | Икономика | Експертни мнения | Инвестиции във ВиК инфраструктура

Инвестиции във ВиК инфраструктура

70% от ресурса на ОП „Околна среда“ ще бъдат на разположение за инвестиции във ВиК инфраструктура

Ивелина Василева – министър на околната среда и водите, в интервю за предаването „Още от деня“ по БНТ

Водещ: Ивелина Василева, министър на околната среда. Да ви попитам, Министерски съвет ще почива ли август месец, или ще имате заседания непрекъснато?
Ивелина Василева: Ще имаме заседания на Министерски съвет.
Водещ: И така, плавно, плавно, един по един по една седмица ще ви пуска министър-председателят, или няма да ви пусне изобщо? Нямате ли вече регламент за август месец?
Ивелина Василева: Надявам се, че ще имаме възможност да починем поне по една седмица, всеки в зависимост от натовареностите, от програмата си.
Водещ: На ротационен принцип.
Ивелина Василева: Да, но ще работи Министерски съвет.
Водещ: Така. А защо премиерът днес ви заплаши: който иска пари, да носи подписана оставка. Какъв беше поводът?
Ивелина Василева: Аз мисля, че това е изначално ясно за всички нас – ние трябва да спазваме строга финансова дисциплина. Всички сме наясно с факта, че средствата са ограничени, всеки трябва да се разпростира в рамките на бюджета, който е отпуснат на ведомството.
Водещ: Ама то е имало някакъв повод – мен ме интересува повода. За да го каже, някой е поискал, или не?
Ивелина Василева: Възможно е. Не съм запозната с това, но…
Водещ: Не сте вие, нали?
Ивелина Василева: Аз не съм със сигурност. Не знам какъв е бил поводът, ако е имало конкретен такъв, но безспорен факт е, че всеки от нас трябва да е наясно с необходимостта да бъдат съблюдавани правилата, указанията за разходването…
Водещ: Разходите за всяко едно министерство.
Ивелина Василева: … на бюджетните средства, бюджетната дисциплина – всичко това, което е свързано с доброто финансово управление на държавата.
Водещ: Вие обаче ще харчите много пари като министерство, въпреки това ще имате по-скромен бюджет. Днес разбираме – днес ли разбрахме – за тези 60 милиона лева по Оперативна програма „Околна среда“ вече за новия фискален период 2014-2020 г.
Ивелина Василева: Първият транш беше отпуснат миналата седмица. Това е първото авансово плащане по новата Оперативна програма „Околна среда“, която беше одобрена от Европейската комисия в средата на юни месец, така че вече имаме средства по програмата. Програмата започва работа. Състоя се и първият Комитет за наблюдение…
Водещ: Как започва работа и кажете какви ще бъдат първите проекти, към които ще бъдат насочени тези пари, или тепърва ще се обявяват обществените поръчки?
Ивелина Василева: Ще обявим поканите за проектни предложения, с които бенефициентите ще могат да кандидатстват пред оперативната програма, за да получат финансиране. Ние, както знаете, се ангажирахме с това да няма повече нулеви периоди, да не губим време. Затова всички документи са подготвени. Ще обявим първите покани, които…
Водещ: Кои са тези първите покани?
Ивелина Василева: … ще бъдат насочени към общините за изграждане на компостиращи инсталации. Близо 100 милиона лева ще бъдат на разположение на общините, общините ще могат на конкурентен принцип да се състезават за финансирането на такива съоръжения, които са полезни за това да се ограничи количеството депониран отпадък и да се оползотворява по-голяма част от отпадъците. Отпадъците, знаете, могат да бъдат полезен ресурс, който да води до допълнителни приходи.
Водещ: Да, когато имаме обаче съответната технология, нали?
Ивелина Василева: Да, затова подпомагаме общините както през стария програмен период, така и през новия. Освен това близо 519 милиона лева са налични за това да продължим инвестициите във ВиК сектора.
Водещ: Ето този сектор е много важен според мен, защото все още в ХХІ век имаме населени места без канализация, населени места, където отпадните води кой знае къде отиват и т.н.
Ивелина Василева: Така е, безспорно имаме много работа. Много беше направено през стария програмен период. До този момент ние имаме изградени повече от 2000 километра ВиК мрежа под земята – това е близо пет пъти разстоянието между София и Бургас. Имаме вече изградени, изцяло завършени и въведени в експлоатация 35 пречиствателни съоръжения, които пречистват отпадните води. Имаме изградени съоръжения за преработка на отпадъците, седем изцяло завършени системи, освен това 13 още са в процес на изпълнение. Т.е. много беше направено. Продължаваме с инвестициите през новия програмен период. Специално за ВиК сектора, за който говорим, както и вие казахте, безспорно много важен, стратегически важен, защото е свързан с базисни услуги и нужди на населението. През новия програмен период 70% от ресурса на програмата, т.е. близо 2,4 милиарда лева ще бъдат на разположение за инвестиции във ВиК инфраструктура. Започваме с така наречените ранни проекти, т.е. проекти, които са подготвени през предния програмен период…
Водещ: И сега ще бъдат довършени.
Ивелина Василева: … и ще могат да бъдат реализирани бързо.
Водещ: Сега понеже до вас вървят едни кадри с морски пейзажи, кажете по морето кога Българското Черноморие ще стане чисто, привлекателно и няма да бъдем свидетели на изригвания по средата на плажовете. Нали знаете как морето изведнъж изригва и от там започва да се носи смрад. Говоря за пречиствателните станции по морето. Кога те ще покрият цялата морска ивица на Черно море в България?
Ивелина Василева: Още по време на първия мандат на правителството „Борисов“ това беше формулирано като приоритет на правителството. Много беше направено, повече от 300 млн. са инвестирани за изграждането на пречиствателни съоръжения, на доизграждане на канализационни мрежи по Черноморското крайбрежие и за изграждането на съоръженията, които осигуряват отвеждането на пречистените води навътре в морето. Тоест така нареченото дълбоководно заустване. Вече имаме изцяло изградени модерни пречиствателни съоръжения – в Бургас, във Варна, в Поморие наскоро открихме новата пречиствателна станция, дълбоководното заустване, цялостната рехабилитация на ВиК мрежата. В Созопол вече е изградена пречиствателната станция, довършва се ВиК мрежата и дълбоководното заустване.
Водещ: А на юг?
Ивелина Василева: На юг в Царево има изградена пречиствателна станция. Това, което е необходимо е да продължим инвестицията и в по-малките населени места. Но в големите населени места над 10 000 еквивалент жители, които са приоритет и по европейската директива, ние направихме много. Видимо е. И във Варна наскоро бяхме, в Несебър също завършва изграждането на пречиствателната станция, дълбоководното заустване вече е готово. Така че мисля, че това до голяма степен може да осигури на гражданите увереността, че съоръженията са налице и работят. Предстои по новата ОП „Околна среда“ да довършим и пречиствателната станция в Златни пясъци. Там вече е изградено дълбоководното заустване и това ще бъде един от първите проекти, които ще се изпълняват за модернизацията на пречиствателната станция. Тоест освен, че има съоръжения, те са приведени изцяло в съответствие с всички изисквания за пречистване.
Водещ: Това е чудесно. Значи ли това, че Черно море да очакваме, че тук до година-две ще стане такова, каквото е било преди 1950 г. примерно да кажем? Чисто, привлекателно, хубаво, с много риба и без отпадъци.
Ивелина Василева: Това, което можем да кажем, е да кажем, че полагаме всички усилия и се работи много за това. За чистотата на морето допринасят усилията и за изграждането на ВиК инфраструктура. Не трябва да се пренебрегват обаче усилията, ако щете и за съоръженията за третиране на отпадъците по екологосъобразен начин. Защото ако има стари сметища, където не е осигурено съхранение на почвите, на водите. То може водата да се инфилтрира и да замърси морето и реките наоколо. Така че усилия се полагат в тази посока, мисля че резултатите са видими. Ако щете и статистиката показва, че съгласно европейската статистика, мониторинга, който се извършва на зоните за къпане в България около 98% от зоните за къпане и плажовете отговарят на изискванията и са в така нареченото добро или задоволително състояние. Докато средната цифра за Европа е 94, което означава, че България може да се похвали с това, че има добри резултати и смятам, че усилията дават своя ефект.
Водещ: Дано. Кажете сега за тези 3%, за които намеквате, че ще бъдат увеличени екотаксите при закупуване превозните средства над 5 години, а при покупка на нови кога това ще стане, ще бъдат намалени 5% екотаксите при нови автомобили? Кога това ще стане факт?
Ивелина Василева: Ще подготвим предложение за промяна на наредбата с тарифите за продуктовите такси. Това са таксите, които се заплащат при закупуване на нов автомобил. Направен беше анализ на състоянието на пазара в държавата…
Водещ: Това заради онези частици, които се оказа, че ние сме първенци в Европа, нали? Във въздуха.
Ивелина Василева: Както знаете да, в България има предизвикателство, свързано с чистотата на атмосферния въздух, високото съдържание на фини прахови частици във въздуха. Така че това е част от многото мерки, които се взимат, за да се подобрява състоянието. Имайки предвид, че старият автомобилен парк причинява повече замърсяване на въздуха, самите автомобили знаете те понякога са опасни и за хората, ако те се возят в тях.
Водещ: Тези такси дали ще принудят хората да купуват по-нови автомобили, когато нямат пари?
Ивелина Василева: Мисля, че това в пълна степен изразява политиката, когато е съчетано с комплекс от други мерки. В това число промяна на Закона за чистотата на атмосферния въздух, в това число разработването на механизми за стимулиране на използването на по-чисти, незамърсяващи горива за твърдо битово отопление. В това число, ако щете и 120 млн., които са осигурени по ОП „Околна среда“, за да се реализират проекти, подпомагащи подобряването на качеството на атмосферния въздух. Мисля, че всички тези мерки в комплект ще ни доведат до по-добри резултати.
Водещ: Разбирам. Сега, накрая да ви питам нещо, което засяга, говорихме тук за летния туризъм и зимния туризъм. Има един план за управление на Национален парк „Пирин“, който е възложил Дирекция „Пирин“ към Министерство на околната среда и водите. Финансирането е осигурено пак от ОП „Околна среда“. Какво става с този план? Този план го чакат в Банско, чакат го в Добринище, чакат го в Разлог, чакат го навсякъде. На какво дередже е той, ако смея така да попитам?
Ивелина Василева: Съгласно графика за изпълнение на проекта, както и вие споменахте, дирекцията на националния парк отговаря за разработването на плана, възложило е разработването на плана. Очаква се в края на месеца да се състоят обществените обсъждания. Това е част от процедурата.
Водещ: Т.е. той е готов, има проект, който ще бъде обсъждан?
Ивелина Василева: Във финална фаза на подготовка е, съгласно процедурата, която е изискуема по закон. След като бъде изготвен документа, който трябва да бъде съобразен с всички изисквания на законодателството, той се подлага на обществено обсъждане, широко обществено обсъждане, за да могат всички заинтересовани страни да изразят своето мнение. Коментарите трябва да бъдат взети предвид, да бъдат отразени. След като бъдат отразени, този документ се внася в министерството. Отново се подлага на обсъждане в експертен съвет…
Водещ: Да, при вас.
Ивелина Василева: … който преценява дали и доколко качеството и обхвата отговаря отново на изискванията.
Водещ: След това?
Ивелина Василева: След което по процедура той се одобрява от министъра, т.е. се подготвя от министъра на околната среда и се предлага на Министерски съвет за приемане. Това е процедурата, съгласно план-графика за изпълнение на проекта. Това трябва да се случи до края на годината.
Водещ: До края на годината този план трябва да бъде? Питам ви, защото от този план зависят до голяма степен туристическият поток и това, което се случва в онези туристически зони в Банско, затова ви питам.
Ивелина Василева:Така е, това е изискуем документ на законодателството.
Водещ: Т.е. за тази година няма да чакаме някакви големи промени, свързани със ски зона Банско, свързани с този план за управление – така ли да ви разбирам?
Ивелина Василева: Това, което можете да разбирате, е, че както казах, министерството, като компетентен орган, ще следи за стриктното съблюдаване на законодателството на всички изисквания приложими към тези документи и съответно към режимите на защита, които бъдат предложени. Това, което можем да очакваме, е документът да бъде готов до края на годината, защото съгласно закона, всички дейности, които се реализират на територията на националните паркове, трябва да бъдат съобразени в синхрон и в съответствие с този план.
Водещ: Той ще бъде готов. Аз имам обаче едни много големи подозрения, че се появяват екологични организации, които започват да го обжалват пред съдилища, и става една голяма каша, но това е мое допълнение. Вие знаете, че много често това се случва, нали?
Ивелина Василева: Да, случва се да се обжалват актове на министерството. Това, на което се надявам е бързо произнасяне на съда в случаите, когато се обжалва..
Водещ: Върховния административен съд.
Ивелина Василева:… за да не се забавят процедурите.
Водещ: Добре, благодаря ви. Успех ви пожелавам
Ивелина Василева: Благодаря.

 

Източник: Информационна агенция ФОКУС