Начало | Икономика | Национална | Бюджетната комисия в НС разглежда нови промени в Закона за банковата несъстоятелност

Бюджетната комисия в НС разглежда нови промени в Закона за банковата несъстоятелност

Бюджетната комисия в парламента ще разгледа поредната серия от промени в Закона за банковата несъстоятелност.

Заради кризата с Корпоративна търговска банка управляващите направиха няколко промени в Закона за банковата несъстоятелност. Още миналата година те въведоха фигурата на временния синдик и прецизираха текстове за цесиите и прихващанията, като целта беше да се опази максимално имуществото на банката.

Новите промени, които предстои да бъдат разгледани от Бюджетната комисия, се отнасят до сроковете и оповестяването на списъците с признатите вземания, които синдиците изготвят. Също така ще се засили контролът при одитирането на банковите институции.

В дневния ред на Комисията е записана и промяна на решението, с което се възлага одит на банковия надзор в БНБ от Сметната палата.

Източник: Информационна агенция КРОСС