Начало | Политикономия | Биоземеделие

Биоземеделие

Европарите за биоземеделие са пет пъти повече през новия програмен период

Биопроизводството е приоритет на Министерството на земеделието и това се доказва, както със схемите по директните плащания, така и чрез мерките по ПРСР 2014-2020 г. и предимствата, които получава секторът при кандидатстване, заяви зам.-министърът на земеделието Васил Грудев по време на кръгла маса “Производство и маркетинг на български биопродукти”, организирана от Българската стопанска камара, съобщават от камарата.

Бюджетът за отглеждане на биопродукти е пет пъти по-висок от този през предишния програмен период – от 33 млн. евро се увеличава на 152 млн. евро, посочи Грудев. За първи път се предвижда и финансиране на биоживотновъдството – предвидени са мерки като пасторализъм, опазване на застрашени от изчезване местни породи, биологичното животновъдство и други.

Основен проблем пред българските биопроизводители е преработката на продуктите и липсата на комплексен подход за тяхното развитие. Едва 10% от биопродуктите остават на българския пазар, а останалите се изнасят за страните от Западна Европа.

Основен проблем за биоземеделието е добавената стойност – в България не се извършва преработка на биопродукти, а оттам и предлагането е ниско, изтъкна проф. Димитър Хаджиниколов, председател на Фондация ФАЕЛ. Освен това, почти липсват маркетингови проучвания и активности. Проф. Хаджиниколов подчерта липсата на комплексен подход към биопроизводството.

Албена Симеонова, съпредседател на Българска асоциация „Биопродукти“ посочи, че липсата на цялостна концепция за развитие на биоземеделието е предпоставка за липсата на интерес към него. Налице е и недостатъчна информираност относно възможностите за подпомагане на биопроизводството. Според Стоева е необходимо няколко министерства да работят в синхрон по отношение на политиките за насърчаване и развитие на биоземеделието. В тази връзка тя отправи предложение от името на асоциация „Биопродукти“ да се въведе изискване по 5% от храните за деца и ученици да са с биопроизход, като по този начин ще се насърчи употребата на биопродукти.

Проф. д-р Христина Янчева, зам.-ректор на Аграрен университет – Пловдив, предложи професията „Биологично земеделие“ да бъде обявена за защитена, тъй като вече втора година пловдивският Аграрен университет не успява да събере нужния брой кандидати за специалността „Биоземеделие“.

Източник: Инвестор
Автор: Евгения Маринова, редактор Десислава Попова