Начало | Новини | Национални | Предвиждат се нови защити и допълнителна информация върху личните карти

Предвиждат се нови защити и допълнителна информация върху личните карти

Тази есен ще приключи проект, който ще даде възможност държавната администрация да обменя данни по електронен път.

В интервю за БНР заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов обясни: Административното обслужване на гражданите и бизнеса се разделя в съотношение 80 на 20 в полза на общинските администрации, т.е 80% от административното обслужване се извършва от общините. В тази връзка има общини, които са много напред в модерното административно обслужване, има и други, които за съжаление са по-малките, които поради липса на квалифицирани ИТ експерти и намалени финансови средства не предлагат такова ниво на обслужване. Що се отнася до централните администрации, всяка една сама за себе си е достатъчно добре развита от гледна точка на електронното управление, но проблемът тук е липсата на интензивен обмен на данни между администрациите по електронен път.

В резултат на промените ще бъде създадена база данни с експерти, които са преминали първо ниво на оценяване и във всеки един момент, в който дадена администрация има нужда от експерт с конкретен профил, първата крачка, която трябва да направи е да се обърне към този списък с хора.

Валери Борисов отхвърли опасенията, че съставянето на подобни списъци предполага политическа чистка. Според него по-скоро служителите ще бъдат предпазени от такава.

Той съобщи, че в момента се прави финансова обосновка на проектозакон за електронна идентификация, който ще бъде внесен в Народното събрание през есенната сесия.

Новости ще има и при личните карти.

Новите лични карти ще се различават от настоящите по това, че ще имат един или два чипа върху тях, а каква информация допълнително на електронния идентификатор ще има върху личните карти, зависи от решението на държавата.

На база електронния идентификатор и системите, които го поддържат, може да бъде разработена и системата за електронно гласуване, която ще гарантира правото на всеки да гласува, посочи зам.-министърът.

Валери Борисов каза още, че до края на годината данните от 120 регистъра ще бъдат отворени.

На тази база бизнесът ще може да разработва нови приложения, които ще са полезни за всички нас. Ако имате адресите на всички аптеки в дадено място с тяхното работно време, тази информация може да бъде наложена върху картата на съответното населено място и преди да тръгнете към аптеката да направите справка коя е най-близката работеща, коментира той.

Източник: Информационна агенция КРОСС