Начало | Новини | Национални | БЕЗ помощи за деца, станали родители

БЕЗ помощи за деца, станали родители

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за семейни помощи за деца. Текстовете, изготвени от социалното министерство и внесени от Министерския съвет, срещнаха подкрепата на повечето присъстващи в зала депутати.
Според промените, помощите за дете ще се прекратяват, ако то стане родител. Мярката е насочена в борба с характерния за страната ни феномен „деца раждат деца“.
Законопроектът гарантира грижа за непълнолетните бременни и майки, като ги разглежда като деца в риск. Непълнолетните родители със спрени месечни помощи могат да получат социално подпомагане на същата стойност, само че еднократно, ако продължат да посещават учебните си занятия.
Основното предложение, което е определящо за закона, е непълнолетните майки да получават помощи само в натура, а техните родители ще бъдат изцяло лишени от подпомагане. Родители, изоставили децата си, също няма да бъдат подпомагани.
Законовите текстове предвиждат и еднократна помощ при извършване на осиновяване в рамките на страната, чийто размер няма да надвишава помощта при раждане на първо дете.
Регламентира се и еднократните помощи при раждане на първо, второ и трето дете да са с по-висок размер от помощта за четвърто и следващо дете.
Предлага се въвеждането на разширена дефиниция за „семейство“, като се въвежда законово определението за „семейство с един родител, който отглежда сам децата си“.

Източник: Информационна агенция КРОСС