Начало | Икономика | Експертни мнения | Coface отбелязват 8.1% спад на фалитите в България

Coface отбелязват 8.1% спад на фалитите в България

Милена Виденова

След сравнително дълъг период на ръст на фалитите, България за втора поредна година продължава да отчита спад, този път с 8.1% в сравнение с 23% за година по-рано. Това показват резултатите от годишното проучване на несъстоятелността в региона на Централна и Източна Европа за 2015 г., реализирано от „Кофас“. Очакванията за 2016 г. са за продължаващо намаляване на фалитите, този път с 2.3%. В страната ни делът на несъстоятелностите е 0.15% от общия брой на фирмите, което всъщност е един от най-ниските показатели в региона.

„В страната ни ситуацията по отношение на несъстоятелността определено се подобрява, причина за което са по-благоприятните икономически условия. Това обаче не бива да ни успокоява напълно, тъй като рисковете в европейски и в световен мащаб нарастват и регионът трудно може да остане изолиран от тази тенденция. Колкото до 2015 г., в нея се отчита фалитът на Корпоративна търговска банка и това всъщност е най-значимият случай за този период“ – каза Милена Виденова, управител на „Кофас“ за България.

Най-добре се справя ИТ секторът, следван от фармацевтичния, производството на машини и оборудване и социалните дейности. Най-негативна е картината при търговията на едро и дребно, които формират общо 1/3 от всички фалити в страната за периода.

Основни причини за финансовите затруднения остават високите нива на задлъжнялост, секторната цикличност, лошото управление на ликвидността и по-малките възможности за финансиране.

Отличник в Централна и Източна Европа е Румъния със спад на несъстоятелността с 49.5%, дължащ се основно на отстраняването на неактивни компании. Добрите сектори там са здравеопазването, ИТ и финансовото посредничество, за сметка на строителството, хотелиерството и производството на текстил. Най-лошо е положението в Украйна, където има ръст на несъстоятелността от 20.8%, с очакване за увеличение

От „Кофас“ препоръчват на българските предприятия да усъвършенстват управлението на рисковете, да наложат фокуса си върху превенция на рисковете и запазване на стабилността на компанията. Постоянното следене на състоянието на проблемните сектори също би било от полза на българските фирми.

Регал

Напиши коментар

Вашият email няма да бъде публикуванЗадължителните полета са означени с *

*

Loading Facebook Comments ...