Начало | Политика | Актуално | 10% данък за лично ползване на фирмени активи

10% данък за лично ползване на фирмени активи

калкулатор 2
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, станали известни като данък „натура“.
Полученият в натура доход от служител или мениджър – например от ползването на фирмен автомобил или телефон, да се облага с „плоска“ ставка, вместо върху сумата да се дължи данък общ доход и осигуровки, реши парламентът с 91 гласа „за”, 5 „против” и 36 „въздържал се”.

Ставката за данъка върху разходите в натура, свързани със собствени, наети или предоставени за ползване активи и/или персонал, предоставени за лично ползване, се предвижда да бъде 10 на сто.

Промените в закона бяха предложени от председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова (ГЕРБ) и група народни представители.

Предвижда се работодателат сам да реши дали той да плати този данък или служителят да бъде обложен с него.

Едновременно с това се предлага тези доходи да не са и обект на задължително обществено и здравно осигуряване.

Активите за лично ползване са групирани в три категории: превозни средства, недвижимо имущество и активи, различни от посочените в първите две категории.

За различните видове активи е предвидено данъчната основа да бъде 20 на сто от общия размер на разходите за съответния актив, освен ако данъчно задълженото лице не обоснове документално друг размер на основа.

Данъкът е окончателен, подлежи на деклариране и се внася веднъж годишно – в срок до 31 март на следващата календарна година, са записали авторите на проекта. В него се предвижда отмяна на данъка върху разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.

Вчера по време на дебатите Румен Гечев от БСП критикува вносителите, че не са представили никакви разчети при промяната в данъка.

Петър Славов от Реформаторския блок отбеляза, че не са уредени заварените положения. Хората, особено от малкия и средния бизнес, които се занимават с всичко във фирмата и не са водили пътни листове за автомобилите, например, ще бъде обложен 50:50 и това ще рефлектира негативно върху тях, обясни депутатът като предложи текстът да отпадне.

Алиосман Имамов от ДПС също обърна внимание на липсата на оценка на фискалния ефект. Според него не е редно и промените да влязат в сила със стара дата – от началото на текущата година.

ДИР

Напиши коментар

Вашият email няма да бъде публикуванЗадължителните полета са означени с *

*

Loading Facebook Comments ...