Начало | Новини | Национални | 48 шефове на фирми дължат 56 млн. лв. за данъци и осигуровки

48 шефове на фирми дължат 56 млн. лв. за данъци и осигуровки

дълг
48 шефове на фирми ще трябва да платят от собствения си джоб 56 млн. лв. заради дългове за данъци и осигурителни вноски на фирмите, които са управлявали.

Това показва статистиката на НАП от приключилите за първото полугодие на 2016 г. ревизии за установяване на солидарна отговорност.

От приходната агенция съобщават, че според разпоредбите на Данъчно-осигурителния кодекс, управителите на фирми или членовете на органите на управление са солидарно отговорни за задълженията на предприятието, възникнали вследствие на неподаване на декларации за данъци или задължителни осигурителни вноски.

Отговорността на управителите на дадено дружество възниква за всички видове данъци и задължителни осигурителни вноски, които са дължими от предприятието. Това може да са задължения по ДДС, корпоративен данък или задължителни осигуровки и данък върху доходите на физическите лица за заетите в дружеството.

Също така, когато предприятието се управлява от повече от едно лице, отговорността за плащането на дължимите данъци и осигурителни вноски е за всеки член на органа на управление на дружеството. Аналогична разпоредба за солидарната отговорност има и в Закона за данък върху добавената стойност. Според закона, неплатен ДДС може да се търси както от доставчика, така и от закупилия стоката или услугата, ако ревизиращият орган докаже, че същият е знаел или е бил длъжен да знае, че дължимият данък по доставката няма да бъде внесен.

От началото на годината досега в цялата страна са приключили 93 ревизии, които са установили отговорност за задължения по ДДС на трети лица за 14,6 млн. лева.

Дир

Напиши коментар

Вашият email няма да бъде публикуванЗадължителните полета са означени с *

*

Loading Facebook Comments ...